How To

How to delete your TenderNed account

We konden geen beschrijvingen of mogelijkheden vinden voor accountverwijdering. Wat o.a. wel genoemd wordt: persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard en zoals bijna altijd, dat in geval van juridische verplichtingen deze ter beschikking gesteld kunnen worden aan het bevoegd gezag. Advies dus: contacteer Tenderned en vraag om verwijdering: [email protected] of tel 0800-TENDERNED. Anderzijds: anonimiseer je account (zie hieronder).
URLS:
https://www.tenderned.nl/