Hotels

White Castle Hotel, Eldoret, Kenya

White Castle Hotel is located in Eldoret, Kenya.

Address:

White Castle Hotel

Malaba Rd, Eldoret, Kenya,
Eldoret,

Kenya