Postcodes

Epe Town postal or zip code (Lagos State)

Epe is a ward and town in Epe Local Government Area (LGA) of Lagos state, Nigeria. All the locations within the ward make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here’s the postcode for areas in Epe:

Location Postcode
Oko Abe106101
Orita106101
Wolaye106101
Oko Ira Epe106101
Orita Emuna106101
Yeguda106101
Oko Orisan106101
Oriyanrin106101
Okun Abaketa106101
Orogele106101
Okun Imosan106101
Oropo106101
Okun Lape106101
Owode Ise106101
Olorunshogo106101
Owota106101
Olorunsogo106101
Pakiti106101
Omu106101
Poka106101
Onija106101
Sabi106101
Onisawasawa106101
Saga106101
Orafa106101
Take106101
Oke Osho106101
Oregun106101
Take Nla106101
Okegun106101
Orepete106101
Temu106101
Okepa106101
Oriba106101
Tiye106101
Okera Igbodu106101
Origele106101
Ubuja106101
Imamusa106101
Jagun106101
Noforija106101
Imeba106101
Kula106101
Obada106101
Imedu106101
Ladaba106101
Odo Egiri106101
Imeki106101
Ladega106101
Odo Mola106101
Imeki Ebutte106101
Lamija106101
Offin106101
Imeki Oke106101
Luboye106101
Ofin106101
Imobido106101
Mafogunde Kekere106101
Ogbun106101
Imogo106101
Mafogunde Nla106101
Oguntedo106101
Ipesu106101
Mausa Oke106101
Ojota106101
Iraiye Oke106101
Mayunre106101
Ojota Epe106101
Ikeran106101
Isan106101
Mejono106101
Oju Olobun106101
Ilamija106101
Ise106101
Mekke106101
Oju Olokun106101
Ilege106101
Ita Oke106101
Moro106101
Ilogbo Igbogun106101
Ita Oko Ilana106101
Moyopa106101
Ilogun106101
Ito Omu106101
Mudana106101
Ilumofin106101
Ito Osun106101
Murtala Botanical Garden106101
Abule Fowoseye106101
Asipo Epe106101
Eyin Osa106101
Abule Ligali106101
Ayesan106101
Fowosodi106101
Abule Pamo106101
Bodun106101
Iba Onigbado106101
Abule Soko106101
Bolorunpelu106101
Ibon106101
Afero106101
Boluduro106101
Idaso106101
Agidi106101
Ebute Agbejoye106101
Idi Afon106101
Agogoigi Ise106101
Ebute Asagun106101
Idi Orogbo106101
Ajaganbari106101
Ebute Imosan106101
Idomu106101
Abapawa106101
Ajebandele106101
Ebute Kosu106101
Igbo Apawa106101
Abejoye106101
Akata106101
Ehin Osa106101
Ijayo106101
Abomit106101
Akodo Ire106101
Emina Pry School106101
Abomiti106101
Akodo Ise106101
Enuito106101
Aboriji106101
Alapako106101
Epe106101
Abosioto106101
Apala106101
Erepoto106101
Abule Alabi106101
Araga106101
Erese106101
Abule Alagbon106101
Araromi106101
Ereshe106101
Aba Apapa106101
Aba Ilaje106101
Aba Isoko106101
Aba Onigbagbo106101
Aba Onikian106101
Aba Oyinbo106101
Aba Titun106101
Abaketa106101